މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހޮވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސިއްރު ވޯޓުގަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިހާބުކުރުމުގެ ސިއްރު ވޯޓުގައި އަބްދުއްރަހީމް އަށް 71 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަންނަ އަހަރަށް 49.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ކުރީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 49.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެމްޑީޕީން ވަނީ ކޮމެޓީން ފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިިލިހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ސަލީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު އިންތިޚާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި، ހުސްވެފައިވާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީވާ ވަކިކުރަން ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސްކަމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ ވަކިކުރަން ހުށައެޅި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އީވާއަށް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ. 50 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއި އެކު އިވާ ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އަލުން ތަރުތީބުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަށް ރިޔާސަތު ނުބެލެހެއްޓޭ ހާލަތްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އައު ރައީސް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަލުން ކަނޑައަޅުއްވާ އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ފާސްކޮށްފިއެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރީ 57 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގަރާރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ އެ ގަރާރު ވަނީ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްސާގައި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އީވާ ނެތަސް ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ގަރާރެއް ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މާނަކޮށްފައިވަނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި، މަޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިއަދުވެސް އީވާ ސަލާމުގައި، ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲއަށް ޑެންގޫ ހުން ޖެހިވަޑައިގެން އާލާސްކަންފުޅު ފަސޭހަނުވާތީ މިއަދުވެސް ސަލާމް ވިދާޅުވުމާއެކު، މިއަދަށް ތާވަލުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ގޮތްނުވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް ރައީސްކަމުން ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނު!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މަގާމުން ވަކިކުރަން މިއަދަށް އެޖެންޑާކުރި ޖަލްސާ ބޭއްވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ