މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވީ ހ. ހަމަރޯޅިގޭގައި ކަމަށެވެ. އެ ގޭގައި ރޯވި އަލިފާން، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާވިސްގެ މާލޭގެ ފަޔަ ސްޓޭޝަނުގެ ފަޔަފައިޓަރުން މިހާރު ވަނީ ނިއްވާލައިފަ އެވެ. ހަމަރޯޅިގެއިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިކަމާއި ގުޅިގެން ނެރުއްވި އިއުލާނުގައި ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ކޮމަޑާންޓުކަން ކާނަލް ސަލީމަށް

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓުގާޑުގެ ކޮމާޑަންޓް ނުވަތަ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ކާނަލް މުހައްމަދު ސަލީމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ކާނަލް މުހައްމަދު ސަލީމް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑަރެއްގެ މަގާމެވެ. އޭނާ ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމަށް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޙިލްމީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމަށް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ވައިސް ޗީފް އޮފް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގެއްލުނު މަސްވެރިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުންވެސް ފަށައިފި

އދ.ދަނގެތިން ކުޑަ އިންޖީނު ދޯންޏެއްގައި އިއްޔެ ފަތިހު މަހަށް ނިކުތް މީހަކު ގެއްލިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންކަމަށާއި، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުންވެސް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯންޏަކަަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އދ.އޮމަދޫން ފުރައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ “ނަތީޖާ” ދޯނީގެ އިންޖީނު ހުއްޓި ރިޕޯޓުކުރުމުން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.  ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯނި، ރ.މާކުރަތުގެ 6 ނޯޓިކަލް މޭލު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާއިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ތެޔޮ ބޯޓު ތިލަފުށީ ފަޅު ތެރޭގައި އޮއްވާ ކަމަށާއި، އޭގައި ހުރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުއްދަނެތި އުތުރުތިލަފަޅަށް އަރަން އުޅުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

އުތުރުތިލަފަޅުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭނުމަށް ތަރައްގީކުރާ ސަރަހައްދަށް ހުއްދަ ނުހޯދައި ނޫސްވެރިންގެ ބަޔަކު އަރަން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އޮންލައިން ނޫސް “ދިޔަރެސް” ގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް އުތުރުތިލަފަޅުގެ ސިފައިންގެ ސަރަހައްދަށް އަރަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނޫސްވެރިންތަކެއް ހުއްދަ ނުހޯދާ އުތުރު ތިލަފަޅަށް އަރަން މަސައްކަތްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުއްދަނެތި އުތުރު ތިލަފަޅުގައިވާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔަރެސް ނޫހުގެ ނޫސްވެރިން އަރަން މަސައްކަތްކުރި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅުއެލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރި 5 މަސްބޯޓު މާލެ ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ބެލެވިގެން ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ޝްރީލަންކާގެ 5 މަސްބޯޓް، މާލެ ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ