ހަނިމާދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

ހަނިމާދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބަންދު ކޮށްފިއެވެ. މި ފޮށި ބަންދުކުރީ 16.05 ގައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް ހަނިމާދޫގައި ދެ ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އެގޮތުން ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ހަނިމާދޫ ސައަދާ ޕުރީ ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައި ވާއިރު، މިފޮއްޓަށް 772 މީހުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ވަނީ ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައެވެ. މިފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 576 މީހުން ވޯޓުލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ތަފްސީލް:

*ބަންދުކުރި ގަޑި: 16.05

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 772

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ: 779

* ވޯޓުލީ އަދަދު: 606

* އަންހެން: 289

* ފިރިހެން : 317

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ