ދެވަނަ ބުރުގެ ކެންޕެއިން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން މިރޭ ފަށަނީ

ފަހުގެ ސިޔާސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެންޕެއިން ފެށުމަށް ޕީޕީއެމްޕީއެންސީން މާލޭގައި މިރޭ ބޮޑު ރެލީއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްޕީއެންސީން ބުނި ގޮތުގައިޝުކުރިއްޔާ ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ރެލީ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގަ އެވެ. ރެލީ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:30 ގައި ކަމަށްވެސް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮގްރެސް ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މި ރެލީގައި ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒު އާއި ރަނިންމޭޓް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މުއިއްޒަށް 100،342 ވޯޓު، 46.19 ޕަސަންޓް ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

  1. ޝުކުރިއްޔާ މުޢިއްޒު އިންިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މުޅިރާއްޖެ މުޢިއްޒުވެއްޖެ. މާޝާ ﷲ ދެވަނަ ބުރުގައިވެސް ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ ދިވެހިން ހޯދާނެ.