މި ސަރުކާރަށްވެސް މިހާރު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޑރ.މުއިއްޒަށް ތާއީދުކުރުން – އަލީ ރަމީޒު

ފަހުގެ ސިޔާސީ

މި ސަރުކާރަށްވެސް މިހާރު އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޕީޕީއެމްޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ތާއީދުކުރުންކަމަށް، ސަލަފު ޖަމުއިއްޔާގެ މެމްބަރު، އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ރަމީޒު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި، މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ކެމްޕެއިންކުރަމުން ދިޔަ އެމްޑީއޭ، އެ ކޯލިޝަނުން ވަކިވެ މުއިއްޒަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވީ، މިހާރު މިސަރުކާރަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތަކީ މުއިއްޒަށް ތާއީދުކުރުންކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރުންކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީއޭއިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއިއެކު ހެދި ކޯލިޝަން ރޫޅައިލިއިރު، އެ ޕާޓީއާއިއެކު މިހާރު ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ތިބީ އަދާލަތު ޕާޓީ އެކަންޏެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ