ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 610 މީހުން

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

12:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 610 މީހުންނެވެ. އެއީ 289 އަންހެނުންނާއި، 321 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 12:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:373

* އަންހެން:182

* ފިރިހެން:191

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު: 12:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު: 237

* އަންހެން: 107

* ފިރިހެން: 130

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ