ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް 927 މީހުން ވޯޓުލައިފި

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

15:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 927 މީހުންނެވެ. އެއީ 481 އަންހެނުންނާއި، 446 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 15:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:544

* އަންހެން:276

* ފިރިހެން:268

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު: 15:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު: 383

* އަންހެން: 205

* ފިރިހެން: 178

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ