އައިއޭސީގެ އެހީގެ ފަންޑަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޚަބަރު ފަހުގެ

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ފަންޑަށް އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 23،987،108 ރުފިޔާ އާއި 13،023 ޑޮލަރެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އައިއޭސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެހީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 12.5 ޕަސަންޓް އެޖަމިއްޔާ އިން ބޭނުންކުރާނެ އެވެ. އެއީ ލޮޖިސްޓިކް މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ ކަންކަމަށް ހިނގާ ހަރަދަށް ނަގާ ފައިސާ ކަމަށް އައިއޭސީ އިން ބުނެ އެވެ.

އައިއޭސީ އިން ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދާ އެހީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ