ތިލަދެކުނު ވޮލީ މުބާރާތް: ކޮރަލްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ހަނިމާދޫ ދެވަނަ މޮޅު

ހަނިމާދޫ ކުޅިވަރު ފަހުގެ

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކުރާ ތިލަދެކުނު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޓީމް ހަނިމާދޫ ދެވަނަ މެޗުގައި ކުޅުދުއްފުށި ކުލަބް ކޮރަލްސް ބަލިކޮށް ޓީމް ހަނިމާދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ޓީމް ހަނިމާދޫން ކާމިޔާބު ކުރީ ސިދާ 3 ސެޓުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ޓީމް ހަނިމާދޫ ސެޓުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 25-17 25-21 އަދި 25-19 ންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް ހަނިމާދޫގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 09 އިސްމާއިލް ސާޖިދު އެވެ.

ދެން ޓީމް ހަނިމާދޫ ފިރިހެން ޓީމްގެ މެޗެއް ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ވައިކަރަދޫ ވިޔެސް ވޮލީ ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ޓީމް ހަނިމާދޫ އަންހެން ޓީމްގެ މެޗެއް ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ވައިކަރަދޫ ޓީމް ވިޔެސްއާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ