ފޮޓޯ:ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ 33 އަހަރުވީ ރަންވޭ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުން

ފޮޓޯ ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

* އެންމެ ފަހުގެ ފްލައިޓް ޖެއްސީ މިއަދު މެންދުރު 12:24 ގައި
* އެއީ މޯލްޑިވިއަން ޑޭސް 300، Q2 242/3

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ