ޕީޖީ ޝަމީމަށް މަރުތޭލަކުން ހަމަލާ ދީފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް ހުސެއިން ޝަމީމަށް މަގުމަތިން ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ މަގުމަތިން ޝަމީމަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވިޔަސް މިހާތަނަށް އަދި އެގޮތަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަމީމަށް ހަމަލާ ދިނީ މަރުތޭލަކުންނެވެ. ހަމަލާ އަމާޒުވީ އޭނާގެ ވައަތުގެ އުޅަނބޮށިން ތިރިއަށެވެ. ހަމަލާގެ ސަބަބުން ކަށިގަނޑުގައި ރެނދު ލާފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ނޫރު މިސްކިތް ކައިރިން ހަމަލާ ދިން އިރު ޝަމީމް ސެކިއުރިޓީ ވެސް ނެތެވެ.

ހަމަލާ އަށް ފަހު ޝަމީމްގެ ސެކިއުރިޓީ އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ ހަމަލާގެ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަލީ ޝުޖާއު ވަނީ ޝަމީމްގެ ހާލު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ވަޑައިގެންފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ