ސައުދީން 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ސައުދީން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރާ ހަވާލުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ކަދުރު ހަދިޔާ ކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރު ކަދުރު ބަހާނެއް އުސޫލެއް އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފާއިތުވި ދެއަހަރު ވެސް ސައުދީން 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ