މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ހަނިމާދޫއަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު ނެރެފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސްގެ މެޓް އޮފީހުން މި ސަރަހައްދުތަކަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު ނެރެފައި ވަނީ މިއަދު 8:00 އިން 11:00 އަށެވެ.

މި ސަމާލުގެ ވަގުތުގައި ގަދަ ވަޔާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، މި ސަމާލުގެ ވަގުތުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ގަޑިއަކު 34 މޭލާއި 40 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހި ޖެހޭނެކަމަށް ވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

މީގެ އިތުރުން ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 60 މޭލަށް ވައި ޖެހި، ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ