އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދެ މަތިންދާބޯޓާ އެކު ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް ރޭ ނ. މަނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް އެއާޕޯޓް ބޮޑުކޮށްދޭނަން

ށ. ފުނަދޫގެ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކޮށް ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައީސް މުއިއްޒު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރު މެންބަރުން ހޮވުމަކީ އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތް – ރައީސް

ސަރުކާރު މެންބަރުން ހޮވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ވަށަފަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލޭ ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރުހުސްވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރު ހުސްވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާލޭ ނީލޯފަރު މަގު ގޯޅިގަނޑެއްތެރޭ މީހަކު ޚަބަރުހުސްވެގެން ވެއްޓިފައިވާކަން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 05:27 ހާއިރު އެއިދާރާއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.އިޝްތިހާރު އެއީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އީސީގެ ކައުންޓްޑައުން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކައުންޓްޑައުން ފަށައިފި އެވެ ވިހި ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި އޮތީ އަންނަ މަހުގެ 17 ގަ އެވެ. އެއީ ރޯދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސީދާ ރައީސަށް ސުވާލު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ސުވާލާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް “ރައްޔިތުންގެ އަޑު” ނަމުގައި ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކުރެވުނީ ރޭ އޮތް އަހާ ފޯރަމުގެ ތެރެއިންނެވެ.އިޝްތިހާރު ރެއިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނެތް

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރަން ނިންމި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ނެތް ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެ ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މިދިލިމަގުން ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރެއް، ސޯލާޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމަށް ޖަހާފައިހުރި ހޮޅިތަކުގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ 08:45 ހާއިރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސްކޫލުތަކުގައި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް

ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސްކޫލުތަކުގައި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޒު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި މި ހެނދުނު ކުރިއަށްދިޔަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕާސަނަލް ލޯނާއި ފައިނޭންސިން ވަގުތުން އެޕްރޫވްކޮށްދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ވަގުތުން އެޕްރޫވްކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޯނާއި ފައިނޭންސް މިގޮތަށް އެޕްރޫވްކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.އިޝްތިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ