ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް ކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ