ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ 167 މީހުން

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

9.00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 167 މީހުންނެވެ. އެއީ 63 އަންހެނުންނާއި ، 104 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 09:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:100

* އަންހެން:38

* ފިރިހެން:62

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި8:00:

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު:9:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:67

* އަންހެން25:

* ފިރިހެން:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ