ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައި ވަނީ 312 މީހުން

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

10:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 312 މީހުންނެވެ. އެއީ 135 އަންހެނުންނާއި ، 177 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 10:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:188

* އަންހެން:82

* ފިރިހެން:106

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު: 10:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:124

* އަންހެން:53

* ފިރިހެން:71

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ