ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 695 މީހުން

ޚަބަރު ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

13:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 695 މީހުންނެވެ. އެއީ 336 އަންހެނުންނާއި، 359 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 13:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:419

* އަންހެން:207

* ފިރިހެން:212

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު: 13:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:276

* އަންހެން: 129

* ފިރިހެން: 147

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ