ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 818 މީހުން

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

14:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 818 މީހުންނެވެ. އެއީ 409 އަންހެނުންނާއި، 409 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 14:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:491

* އަންހެން:251

* ފިރިހެން:240

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި8:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު: 14:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު: 327

* އަންހެން: 158

* ފިރިހެން: 169

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ