ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަން އެއްގަޑިއިރު، 282 މީހުން ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުނުލާ އެބަތިބި

ފަހުގެ ހަނިމާދޫ ޚަބަރު

ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަން އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ މަދު ވެފައިވާއިރު 282 މީހުން ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުނުލާ އެބަތިއްބެވެ. އެގޮތުން 16.00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ 1014 މީހުންނެވެ. އެއީ 521 އަންހެނުންނާއި، 493 ފިރިހެނުންނެވެ.

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 769

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:776

* ވަގުތު: 16:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:600

* އަންހެން:303

* ފިރިހެން:297

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށި

* ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 8:00

* ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 527

* ލިބުނު ކަރުދާހުގެ ޖުމުލަ:532

* ވަގުތު:16:00

* ވޯޓުލީ އަދަދު:414

* އަންހެން:218

* ފިރިހެން:196

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ހެނދުނު 8.00 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ހަވީރު 5.00 ގައި ކިޔުތައް ބަންދުކުރާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ