ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ޚަބަރު ހަނިމާދޫ ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މިފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައެވެ. މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 527 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓު ލާފައި ވަނީ 470 މީހުންނެވެ. އެއީ 249 އަންހެނުންނާއި 221 ފިރިހެނުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 17.00 ގައެވެ.

މި ފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 57 މީހުން މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ނުލައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ