ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ޚަބަރު ފަހުގެ

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

މިފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައެވެ. މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 769 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓު ލާފައި ވަނީ 671 މީހުންނެވެ. އެއީ 336 އަންހެނުންނާއި 335 ފިރިހެނުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 17.00 ގައެވެ. މި ފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 98 މީހުން މި ފޮއްޓަށް ވޯޓު ނުލައެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ