ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ބިން ހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި 234 ކިލޯމީޓަރު ކައިރިއަށެވެ. މިރޭ މި ބިންހެލުން އައިސްފައި ވަނީ 4.5 މެގްނެޓިއުޑް ބާރުމިނުގައެއެވެ. 10 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވާއިރު، އެ ސަަރަހައްދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކަނޑުމަތިން އޮޔާ ދިޔަ މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ދިމާލު ކަނޑުމަތިން އޮޔާ ދިޔަ މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިިފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ކަނޑުމަތިން މީހަކު އޮޔާދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލޭ އެޕާޓްމެންޓެއް ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކައި ގުޅިގެން ބަނޑޭރިކޮށި އެޕާޓްމަންޓެއް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިވާ ފިރިހެނަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ފެނުނު އެޕާޓްމެންޓަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު ދިރިނޫޅޭ، ހުސްކޮށްފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޅި ހަނިމާދޫން ސަޕުލައިފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑިއްޖެ!

ހަނިމާދޫ ފެން ޕްލާންޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މުޅި ހަނިމާދޫން ވަނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑިފައެވެ. ފެނުގެ ޚިދުމަތް ހަނިމާދޫގައި ފޯރު ކޮށްދެނީ ފެނަކައިންނެވެ. ފެނަކައިން ބުނީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ހަނިމާދޫ ދައިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ * ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 547އިޝްތިހާރު * ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 491 * ބާތިލް ވޯޓް: 09 * ކެންޑިޑޭޓު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ. މިއާއި އެކު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންފައި އެވެ.އިޝްތިހާރު ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ 9 ވަނަ ބުރިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ނުވަ ވަނަ ބުރިންވެއްޓިފައިވަނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށާއި، އަދި އެ މީހާ ވެއްޓިފައިވަނީ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ތަބާނުވާން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކީ 87 ކަމަށް ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުރުުނު އަމުރަށް ތަބާނުވާން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްފައިވާ ތިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީ މަޖިލީސް ޕްރައިމަރީ: ހަނިމާދޫ ދައިރާ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ހަނިމާދޫ 1. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މ.ނޮރަންމަ/މާލެ: 193އިޝްތިހާރު 2. ޢަލީ ޝިނާން، މަލަ/ހދ.ހަނިމާދޫ: 70 * ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވަނީ: 350 * ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ޖުމުލަ: 266 * ބާތިލް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ