އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ރޮޒައިނާ، ޖާބިރު، އަދި ސަލީމް

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއެކު، އެމްޑީޕީގެ ތިން މެންބަރަކު އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. އީވާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލައިގެ މަސައްކަތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެމްޑީޕީން މޭޔަރުކަމުގެ ޓިކެޓް އާޒިމަށް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުކަމަށް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އެކަނިކަމަށްވުމުން ޕްރައިމެރީއަކާއިނުލާ އޭނާއަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ޙަވާާލުކޮށްފިއެވެ. މާލެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ބިގޭ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަކަށް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ކުރިން މި އިންތިޚާބު 23 ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އިންތިޚާބު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނަޝީދުގެ ވަކިނުކުރެވިގެން އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއިން ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިނުވާތީ އެ ކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލައިގަނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގާނޫނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަށް މަޖިލީހުން އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.  އިޝްތިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާ ސޮއި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަން ނިންމަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ހުރިހައި ދާއިރާއަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޕީ ގަފޫރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައިނުވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. މެންބަރު ޣަފޫރު ޕީއެންސީ ފޯމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މެންބަރު ޣަފޫރު ސޮއިކުރައްވާކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯގައި، […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީން އަނެއްކާވެސް ނަޝީދު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓަރީ ގުރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 40 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ