ދަރަވަންދޫއާއި ހުޅުދެލީގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ޚަބަރު ފަހުގެ

ބ. ދަރަވަންދޫއާއި ދ. ހުޅުދެލީގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ދެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ، އެލައިޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ބިނާ ކުރާ މި ދެ މިސްކިތަކީވެސް 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތްކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މިދެ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިސްކިތެއް 9.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

މި މިސްކިތްތަކަކީ ފިރިހެނުން އަދި އަންހެނުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ޖާގައާއެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ދެ މިސްކިތެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ