މާލޭގެ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޚަބަރު ފަހުގެ

މިއަދު މެންދުރުފަހު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގީ ފުލޫނިޔާ މަގުގައި ހުންނަ އެލްސިއޯން ބޭކަރީ ކައިރީގައި ހުރި ގެއެއްގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފުސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެ ގޭގައި ހިފާފައިވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ސަރަހައްދުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ