އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އާ ޗެއާޕާސަނަކަށް ގިޔާސް

ޚަބަރު ފަހުގެ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ގިޔާސް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

އޭނަ އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) ގެ އިސް މަގާމެއްގަ އެެވެ.

އިޝްތިހާރު
އިޝްތިހާރު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ނޫރައިން އަލީ ޖަނާހެވެ. އޭނަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މާކެޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މިހާރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ އިބްރާހީމް ޝިއުރީ އެވެ.

އިޝްތިހާރު ޖެއްސެވުމަށް ގުޅުއްވާ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ