ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 109،868 ވޯޓެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސަކީ ޑރ.މުޢިއްޒު

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އިންތިހާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބެހެއްޓި ހުރިހާ ފޮށިތަކެއް ގުނައި ނުނިމުނު ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ގުނި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގދ ވާދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށްޓެއް ފަޅާލައިފި

ގދ ވާދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށްޓަކަށް ގެއްލުންދީ ވޯޓުފޮށި ފަޅާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަބަލަމުން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މިފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައެވެ. މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 769 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓު ލާފައި ވަނީ 671 މީހުންނެވެ. އެއީ 336 އަންހެނުންނާއި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށި ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މިފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ހަނިމާދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައެވެ. މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 527 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާއިރު ވޯޓު ލާފައި ވަނީ 470 މީހުންނެވެ. އެއީ 249 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަން އެއްގަޑިއިރު، 282 މީހުން ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުނުލާ އެބަތިބި

ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަން އެއްގަޑިއިރަށްވުރެ މަދު ވެފައިވާއިރު 282 މީހުން ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުނުލާ އެބަތިއްބެވެ. އެގޮތުން 16.00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައިވަނީ 1014 މީހުންނެވެ. އެއީ 521 އަންހެނުންނާއި، 493 ފިރިހެނުންނެވެ. ހަނިމާދޫ 1 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް 927 މީހުން ވޯޓުލައިފި

15:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 927 މީހުންނެވެ. އެއީ 481 އަންހެނުންނާއި، 446 ފިރިހެނުންނެވެ. ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށިއިޝްތިހާރު * ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00 * ވޯޓު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދެބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓު ލައިފިއެވެ. މިއިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ޖުމްލަ 282،804 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނިމާދޫގައި މިހާތަނަށް ވޯޓުލާފައިވަނީ 818 މީހުން

14:00 އާއި ހަމައަށް ހަނިމާދޫގައި ވޯޓުލާފައި ވަނީ 818 މީހުންނެވެ. އެއީ 409 އަންހެނުންނާއި، 409 ފިރިހެނުންނެވެ. ހަނިމާދޫ 1 ނަންބަރު ވޯޓް ފޮށިއިޝްތިހާރު * ވޯޓުލާން ފެށުނު ގަޑި: 08:00 * ވޯޓު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ